In [8]:
# biblioteka sklearn je jedna od najpopularnijih biblioteka za Machine Learning
# u istoj se nalazi LDA algoritam

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
In [9]:
# clf - promenljiva kojoj dodeljujemo LDA klasifikator

clf = LinearDiscriminantAnalysis()
In [10]:
# obuńćavanje klasifikatora

clf.fit(X,y)
Out[10]:
LinearDiscriminantAnalysis(n_components=None, priors=None, shrinkage=None,
              solver='svd', store_covariance=False, tol=0.0001)
In [11]:
print(X.shape)
print(y.shape)
(6, 2)
(6,)