In [10]:
# Nacrtajmo sada dimenzije ovih cvetova na jednom grafu. 
# Kako iscrtati 4 dimenzije, kada imamo samo mogućnost crtanja u 2D (i 3D) sistemu? 
# Izabraćemo prve dve kolone
plt.scatter(X[:,0], X[:,1])
Out[10]:
<matplotlib.collections.PathCollection at 0xa0724e0>
In [11]:
# Pažljivim brojanjem vidimo da su zaista sve tačke prisutne.
# Da bismo shvatili sa koliko lakim ili teškim problemom se suočavamao potrebno je ove tacke iscrtati različitim bojama
# Kako je ovaj dataset sortiran, možemo da crtamo tačke u tri etape po 50
plt.scatter(X[0:50,0],    X[0:50,1]) # ovo je početna vrednost - plava
plt.scatter(X[50:100,0],  X[50:100,1], c=u'r' )
plt.scatter(X[100:150,0], X[100:150,1], c = u'g')
Out[11]:
<matplotlib.collections.PathCollection at 0xa47acf8>
In [12]:
# Ukoliko u prethodnom kodu promenimo vrednosti "0" i "1", za neke druge kolone (2 ili 3), dobićemo uvid u ponašanje podataka
# prema ovim obeležjima (feature-ima).