In [27]:
import seaborn as sns
from pandas import DataFrame
In [28]:
sns.set()
# ove tri naredbe od naše matrice prave DataFrame. 
# ovo je opisano u postu #009. Za sada ne brinite ako nešto izgleda nejasno. 
# Samo se treba fokusirati na rezultat koji dobijete u vizuelizaciji. 
iris = DataFrame(data=X)
iris["Class"] = y
iris.columns = ['SepalLengthCm', 'SepalWidthCm', 'PetalLengthCm', 'PetalWidthCm', 'Class']
In [29]:
# ovo je naša tabela iris, a dodali smo joj kolonu Class
iris.head()
Out[29]:
SepalLengthCm SepalWidthCm PetalLengthCm PetalWidthCm Class
0 5.1 3.5 1.4 0.2 0
1 4.9 3.0 1.4 0.2 0
2 4.7 3.2 1.3 0.2 0
3 4.6 3.1 1.5 0.2 0
4 5.0 3.6 1.4 0.2 0
In [30]:
# Ovom naredbom možemo sada da iscrtamo naš dataset na nekoliko načina
# primetimo da nam svaki od ovih grafika pruža neku novu vrstu informacija
sns.pairplot(iris[['SepalLengthCm', 'SepalWidthCm', 'PetalLengthCm', 'PetalWidthCm', 'Class']],hue='Class', diag_kind="hist");